Pravomoci ERC v otázkách antidopingu jsou uvedeny ve stanovách, pravidlech a vyhláškách ERC (FISA) a v kodexu Světové antidopingové agentury a zahrnují možnost provádět soutěžní i mimosoutěžní testování na drogy a sledovat biologický pas. Všichni účastníci musí při online registraci podepsat formulář ERC (FISA) Rower’s Commitment Form/Event Release of Liability, který obsahuje klauzuli o antidopingu, a na letošní akci mohou být účastníci podrobeni antidopingovému testování.

Více informací naleznete na následujících odkazech:

FISA’s Anti-Doping Regulations: http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/13/13/18/Appendix14-Antidoping201 8update_Neutral.pdf

World Anti-Doping Agency (WADA) Code: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do