Účast: K účasti jsou oprávněni sportovci ze všech zemí Evropy a z Izraele.

Způsobilost: Sportovec musí předložit platný cestovní pas země, za kterou chce soutěžit (podle pravidel FISA).

Mezinárodní závodníci, bez ohledu na to, zda jsou členy klubu nebo sdružení přidruženého k národní veslařské federaci, která je členem federace ERC, nesou odpovědnost za vlastní vhodné zdravotní a úrazové pojištění, jakož i za pojištění odpovědnosti, majetku a vybavení.

Česká republika je součástí Evropské unie (EU) a patří do Schengenského prostoru. Mnoho zemí má bezvízový vstup do České republiky. Občané některých zemí mimo EU jsou však povinni mít při cestování do oblasti Shengenu platné vízum. Pokud je vízum vyžadováno vízum, nezapomeňte podat žádost alespoň měsíc před příjezdem. Více informací o vstupu do České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Potřebujete-li pozvánku, můžete kontaktovat generálního tajemníka České veslařské asociace pana Josefa Johánka – johanek@veslo.cz.