Registrace

Všechny registrace musí být provedeny skrze online systém online Regatta Central pomocí tohoto odkazu:
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=6676

Centrální systém Regatta se otevírá 1. října 2019 s nejzazším termínem včasných přihlášek 15. prosince 2019.

Pro tyto závody nebudou přijímány žádné papírové přihlášky. Po skončení počátečního období registrace nebudou již vraceny žádné vstupní poplatky. Konečný termín registrace pozdních přihlášek je 31. prosince 2019. Všechny vstupní poplatky musí být zaplaceny v plné výši do 31. prosince 2019. Po tomto datu budou nezaplacené přihlášky považovány za pozdní přihlášky a budou podléhat dodatečným poplatkům s nimi spojeným.

Pozdní registrace

Omezený počet pozdních přihlášek může být přijat (v závislosti na dostupnosti) na registraci v místě konání soutěže dne 10. ledna 2020. Tato registrace na místě bude k dispozici na základě zásady „kdo dřív přijde, ten dřív bere“ od 18:00 do 20:00 hodin a dále nejpozději 3 hodiny před začátkem závodu. Vstupné na místě činí 40 EUR pro jednotlivce a celkově 60 EUR pro týmy.

Všechny pozdní přihlášky musí být předloženy s úplnými informacemi včetně jména závodníka a data narození. Týmové registrace musí poskytovat úplné informace o každém členovi týmu.

Storno registrace

Registrace mohou být stornovány bez sankcí až do konce původního registračního období do 15. prosince 2019.